Profil časopisu

Event&Promotion

je odborný B2B magazín, který se zabývá všemi aspekty event marketingu jako dynamicky se rozvíjejícího odvětví marketingové komunikace.

Je první časopis na českém trhu, který se komplexně věnuje tématice event marketingu jako nedílné součásti marketingového mixu firem.

Titul má zároveň sloužit jako zdroj praktických informací při vyhledávání vhodných dodavatelů i jako inspirace pro vytváření nových strategií a jejich uvádění do praxe.

Časopis vycházel v tištěné podobě od roku 2005. V současné době články publikujeme pouze na internetovém portále a pomocí placeného newsletteru.

Komu je časopis určen

Titul je určen střednímu a vrcholovému managementu firem, obchodním a marketingovým ředitelům rozhodujícím o marketingových investicích společnosti stejně jako marketingovým pracovníkům, kteří se spolupodílejí na vytváření komunikačních strategií a jejich realizaci.

Časopis je stejnou měrou důležitým informačním zdrojem pro reklamní, PR a komunikační agentury a média i pro celé široké spektrum dodavatelských firem oboru.

Proč číst Event&Promotion

Jedním z klíčových cílů titulu je prezentovat event marketing v celé jeho šíři, přibližovat čtenáři vzájemné vazby, interakce a synergické efekty mezi event marketingem a ostatními prvky marketingové komunikace, informovat o přístupu dnešních marketérů k problematice, o postupech ve strategické i provozní rovině.

Event & Promotion se zabývá pohledem na celkovou budoucí perspektivu tohoto mladého komunikačního nástroje, zejména v podmínkách stálých změn konzumního prostředí i technologického vývoje společnosti.

Výdaje na event marketing tvoří až 20% marketingového rozpočtu firmy. Podle průzkumů tento podíl stále roste. Vyplatí se tyto investice ? Pro mou firmu a mé produkty ?

Ukázky tištěného vydání

2016-03

2016-03

2016-02

2016-02

2016-01

2016-01

Servisní část

Vše na jednom místě. V tomto oddílu naleznete veškeré odkazy a formuláře potřebné pro Vaše přihlášení nebo novou registraci uživatele portálu, objednávku newsletteru nebo pro přidání Vaší firmy do katalogu.

Objednávka předplatného nebo služeb portálu


Zobrazit Všeobecné obchodní podmínky

 

Tiráž

Event&promotion, s.r.o.
Opletalova 4, Praha 1, 110 00
Česká republika info@event-promotion.cz

Vydavatel:
Tomáš Brázda - managing director
brazda@event-promotion.cz

Redakce a inzerce

Redakce:
Jan Kačer - šéfredaktor
redakce@event-promotion.cz

Inzerce:
inzerce@event-promotion.cz

Správa katalogu:
katalog@event-promotion.cz

Objednejte si e-mailový NEWSLETTER
(v servisní části výše)
Web: www.event-promotion.cz

Web by VisionWorks